Natuurlijk gaat het op een website over een tuin vooral over de planten die in die tuin voorkomen. Toch is het niet nieuw om er bij stil te staan dat een tuin een samenhangend geheel is waarin dieren en planten op veel manieren samen leven. Bij ons kan dat gaan over reeën die aan de vijver komen drinken (voor de Centrale As) tot een blauwe kikker (vorige zomer) en bijzondere vogels die al of niet tijdelijk hun verblijf bij ons hebben.

Sommige dieren komen vanzelf, andere proberen we een prettig verblijf aan te bieden, zodat ze zelf kunnen overleven en ook voor verrijking van de omgeving kunnen zorgen. In dit bericht staan foto’s die steeds een aspect laten zien van de samenleving die zich in het groen ontvouwt.

In het voorjaar is het vaak druk in de vijver door ravottende eenden. Dat is niet altijd leuk om te zien, zeker niet als meerdere mannetjes het samen op een vrouwtje hebben voorzien. We hebben nog niet vaak resultaat van die stoeipartijen gezien in de vorm van een nest met eieren of jongen. Dit jaar was het raak.

Moedereend met hier nog twee jongen in de vijver. Na een paar dagen zagen we de moeder weer met nog één jong.Een andere vliegende gast die zo nu en dan langskomt om de vijverrand te verkennen is een Witgatje. Dat is een kleine, snelle steltloper met, inderdaad, een witte achterkant. Jammer genoeg hebben we daar geen foto van. Niet voor de vijver maar eerder voor het gras komt de Groene specht zo nu en dan langs.

De specht profiteert op zijn of haar beurt weer van de aanwezigheid van klein levend spul in de bodem.

Door middel van de bloemen proberen we dat kleine leven, in de vorm van vliegende insecten met name, zoveel mogelijk aan te trekken. Onze bloemenweitjes bieden al redelijk vroeg in het voorjaar een voedingsbodem voor hommels en bijen. Sinds twee jaar hebben we daarvan twee stroken afgeplagd en die hebben we bezaaid met akkerbloemen. Dat levert een fleurig resultaat op.

Eind juni zijn de bloemenweitjes gedeeltelijk gemaaid (uiterst links en uiterst rechts). Het akkerbloemenmengsel vormt een prachtige kleurencombinatie en is heel aantrekkelijk voor insecten.

Echte topper in juni is vingerhoedskruid. Al die bloemen gonzen van de insecten in die periode. Nu zijn ze bijna uitgebloeid en moeten ze snel verwijderd worden met het oog op zaadvorming, anders zijn er volgend jaar nog veel meer en dat is ook weer niet de bedoeling.

Hier is de Digitalis op zijn mooist, rond midden juni.

Er zijn ook voor het oog van de mens prachtig bloeiende planten in juni waar je minder gezoem omheen hoort en er minder activiteit aanwezig lijkt. Toch gebeurt er in de pijpjes van de Vuurpijl ook van alles en de Brandende Liefde wordt ook geregeld bezocht.

De kleurencombinatie van fel oranje-rode Vuurpijlen met de signaalrode Brandende Liefde (links) trekken in ieder geval de aandacht van het menselijk oog, ook op grotere afstand.

Kikkers, salamanders, geelgerande waterkevers, posthoornslakken, te veel om op te noemen leeft er allemaal in de grote vijver en ze zijn allemaal spontaan gekomen. In deze tijd van het jaar beweegt zich vlak boven het wateroppervlak nog een veelheid aan grote insecten, zoals libelles.

Deze libelle bevindt zich gevaarlijk dicht bij het wateroppervlak. Kikkers zijn er dol op. Dat lijkt in ieder geval zo als je ze ziet happen naar deze grote vliegers.